bg-country-switch

Obmedzenie šírenia infekcie
v celosvetovom merítku

Vitajte v HARTMANN
  • Ošetrovanie rán
  • Inkontinencia
  • Prevencia infekcií na operačných sálach
  • Dezinfekcia
  • Osobná starostlivosť o zdravie
  • Krása a zdravie

Ošetrovanie rán

Vďaka komplexnému prístupu k hojeniu rán pomáhame zdravotníckym zariadeniam zlepšovať liečebné postupy a zvyšovať ich efektivitu.

Aktuálne informácie

Inkontinencia

Inkontinencia nie je tabu. Poďme o nej hovoriť a ukázať si, ako sa dá vďaka špeciálnym absorpčným pomôckam prežiť každý deň bez obmedzenia.

Vyhlásenie spoločnosti HARTMANN - RICO k dodávkam zdravotníckeho sortimentu v súvislosti so šírením nákazy Covid-19

ochranná maska
V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie ohľadom výskytu ochorenia Covid-19 spôsobeného novým koronavírusom, sú ovplyvnené tisícky ľudských životov po celom svete. Dňa 4. marca 2020 nemecká vláda zakázala vývoz ochranných zdravotníckych pomôcok, ako sú návštevnícke a operačné plášte, čiapky, ochranné okuliare, ochranné...

Máte akékoľvek otázky či pripomienky?
Neváhajte sa na nás obrátiť!
Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a produkty, a preto je pre nás spätná väzba veľmi dôležitá.Pri napĺňaní nášho poslania sa vždy riadime tromi základnými hodnotami: srdcom, partnerstvom, profesionalitou.
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)